Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) 47
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 2.00
Biến động 52 tuần 1.40 - 18.70
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 11,531,295
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE -0.29%
Beta 0.00
Số cổ phiếu đang lưu hành 23,539,958
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 14.18x
P/E pha loãng 14.18x
P/B 0.19x
EPS cơ bản (12 tháng) 0.141
EPS pha loãng (12 tháng) 0.141
Giá trị sổ sách 10.67
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về FID
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan