Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
KAC - CTCP Đầu Tư Địa Ốc Khang An
Sàn : HOSE
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
16.55 +1.00 (+6.43%) 16.60 14.50 16.55 - 16.55 10 0.00
Thị giá vốn(tỷ) 373
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 15.55
Biến động 52 tuần 3.30 - 34.00
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 11,751,931
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE -0.56%
Beta 0.08
Số cổ phiếu đang lưu hành 23,999,999
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 110.28x
P/E pha loãng 110.28x
P/B 1.29x
EPS cơ bản (12 tháng) 0.141
EPS pha loãng (12 tháng) 0.141
Giá trị sổ sách 12.06
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về KAC
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Kinh doanh BĐS, kinh doanh nhà ở - Giáo dục mầm non, Hoạt động tư vấn quản lý (không tư vấn tài chính, kế toán) - Tư vấn BĐS: Tư vấn, môi giới, đấu giá BĐS, đấu giá quyền sử dụng đất - Xây dựng dân dụng, công nghiệp - Đo đạc địa chính: hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, - Trồng cây ăn quả, trồng cây hàng năm khác ...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCI  11,680 36.50 0.00%
C21  12,900 24.60 0.82%
CCI  120 14.50 3.57%
CCL  282,060 4.33 3.84%
CLG  6,270 4.12 -6.36%
CSC  300 24.70 1.65%
D11  0 13.80 0.00%
D2D  2,770 69.70 1.75%
DIG  1,659,870 23.80 -0.21%
DLR  0 10.20 0.00%
DRH  616,930 18.90 6.78%
DTA  23,090 8.18 -6.94%
DXG  3,280,660 33.35 3.25%
EFI  0 3.00 0.00%
FDC  450 19.85 -1.24%
HAG  4,257,580 6.24 -2.50%
HAR  2,115,880 9.82 4.69%
HDC  293,560 13.85 1.09%
HDG  187,450 48.70 -1.62%
HLD  2,700 14.80 -1.33%
HQC  2,962,740 2.29 -1.72%
IDI  3,032,620 12.80 3.23%
IDJ  0 2.80 0.00%
IDV  7,400 31.00 0.00%
IJC  469,920 8.90 -1.66%
ITA  941,940 3.09 -1.28%
ITC  297,960 14.50 0.00%
KBC  2,322,220 12.95 0.00%
KDH  218,720 34.00 3.34%
KHA  339 49.30 0.00%
LGL  26,740 11.00 1.85%
LHG  29,360 19.10 -0.78%
NBB  760 25.60 2.40%
NDN  37,270 13.10 -2.24%
NHN  0 30.00 0.00%
NTB  0 0.40 0.00%
NTL  110,040 9.55 0.00%
NVN  15,810 1.40 -6.67%
NVT  898,080 4.66 6.88%
PDR  1,043,660 35.85 -1.51%
PFV  0 35.00 0.00%
PPI  235,180 1.55 3.33%
PTL  0 3.66 0.00%
PV2  63,120 2.90 0.00%
PVL  52,000 1.60 -5.88%
PXA  7,400 0.50 -16.67%
PXL  465,340 2.60 -13.33%
QCG  1,241,570 13.80 0.00%
RCL  0 21.90 0.00%
SCR  6,200,760 11.75 -0.42%
SDI  11,900 45.70 -2.77%
SII  1,260 21.40 7.00%
SJS  138,350 30.50 -0.97%
STL  0 1.30 0.00%
SZL  0 36.90 0.00%
TDH  630,120 14.00 -1.41%
TIG  75,900 3.00 -3.23%
TIX  10 32.50 0.00%
V11  0 0.40 0.00%
VC3  166,300 18.50 0.00%
VCR  36,300 3.40 0.00%
VIC  1,245,080 94.80 1.39%
VNI  10 8.60 0.00%
VPH  134,920 9.39 -3.20%
VRC  744,270 21.10 0.48%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan