Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) 1,905
Giá mở cửa 15.20
Giá tham chiếu 15.60
Biến động 52 tuần 4.80 - 11.30
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 59,745,963
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 0.58%
Beta 0.00
Số cổ phiếu đang lưu hành 122,123,140
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 144.44x
P/E pha loãng 144.44x
P/B 1.43x
EPS cơ bản (12 tháng) 0.108
EPS pha loãng (12 tháng) 0.108
Giá trị sổ sách 10.91
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về MBS
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan