Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo phân tích cổ phiếu HMR
Loại báo cáo: Báo cáo doanh nghiệp
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội
Ngành:
Doanh nghiệp:
Chi tiết:
Ngày: 12/01/2022 Số trang: Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 875 Kb
Chuyên viên phân tích: phantichshs
Bình chọn:
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
Tóm tắt:

Phòng phân tích SHS đánh giá MUA đối với cổ phiếu HMR với giá mục tiêu 22,000 đồng/cổ phiếu, với những luận điểm chính như sau:

v Hoạt động kinh doanh của HMR đa dạng theo chuỗi giá trị, từ khai thác đá, sản xuất tà vẹt và hoạt động xây lắp, sử dụng đá nguyên liệu. Mảng kinh doanh đá và tà vẹt của HMR có biên lợi nhuận gộp tích cực trên 30%.

v Trong giai đoạn 2017-2021, tốc độ tăng trưởng CARG doanh thu của HMR đạt 18%, tăng trưởng lợi nhuận đạt 84%. Hoạt động kinh doanh của HMR trong trung hạn dự báo tiếp tục được hưởng lợi từ các dự án đầu tư công.

v Trữ lượng còn lại tại mỏ đá Hoàng Mai còn khoảng 2.7 triệu tấn có thể đem lại doanh thu lợi nhuận đột biến cho HMR trong trường hợp công ty tận dụng giai đoạn Chính phủ đẩy mạnh các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông.

v HMR đang định hướng mở rộng mảng xây lắp nhằm tận dụng lợi thế sẵn có và mở rộng nguồn thu ra ngoài lĩnh vực đường sắt.

v Năm 2021, SHS ước tính HMR đạt 86.5 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% và 6.58 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 21% so với năm trước. EPS điều chỉnh do pha loãng năm 2021 dự báo đạt 1,616 đ/cp.

v Năm 2022, SHS dự báo HMR đạt 100.2 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% và 8.56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 30% so với năm trước. EPS năm 2022 dự báo đạt 1,525 đ/cp.

v Cổ phiếu HMR chào sàn ở mức P/E dự phóng 20219.71x, thấp hơn đáng kể so với mức PE 13.2x của các doanh nghiệp khai thác đá cùng ngành.

v SHS xác định giá trị hợp lý đối với cổ phiếu HMR22,000 đồng/cp.

v Rủi ro đầu tư:

-      Rủi ro liên quan đến việc gia hạn thời gian khai thác mỏ đá vào cuối năm 2025. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá mức độ rủi ro thấp. 

-    Quy mô vốn, tài sản cố định nhỏ là yếu tố hạn chế đối với HMR khi đấu thầu các công trình trong mảng thi công xây lắp.

 
Tin mới
16/04/2024 BÁO CÁO NGẮN CỔ PHIẾU HPG
04/04/2024 Báo cáo ngắn Cổ phiếu DBC
27/05/2022 Báo cáo cập nhật cổ phiếu TCD
Tin trước
23/11/2021 Báo cáo phân tích cổ phiếu TCD
31/08/2021 Báo cáo phân tích cổ phiếu TEG
25/02/2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu AGG
16/04/2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu LGL
14/12/2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu PLP
20/10/2017 CTCP NGK Sanest Khánh Hòa - MUA
19/06/2017 QCG_BUY_19.06.2016
04/07/2016 Báo cáo ngắn cổ phiếu HPG
03/06/2016 Cập nhật doanh nghiệp_DXG
03/06/2016 Báo cáo ngắn cổ phiếu DXG
Tìm báo cáo phân tích
Loại báo cáo:  
Từ ngày:
Đến ngày:
Từ khóa:
Tra cứu theo mã:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    Tất cả