Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật cổ phiếu TCD
Loại báo cáo: Báo cáo doanh nghiệp
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội
Ngành:
Doanh nghiệp:
Chi tiết:
Ngày: 27/05/2022 Số trang: Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 367 Kb
Chuyên viên phân tích: phantichshs
Bình chọn:
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
Tóm tắt:

Phòng phân tích SHS khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu của TCD với giá mục tiêu 20.600 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng, với những luận điểm chính như sau:

v Giá trị các hợp đồng chuyển tiếp dồi dào vẫn tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho năm 2022. Backlog tính đến hết năm 2021 còn 8.652 tỷ đồng, trong khi các hợp đồng ký mới năm 2022 ước tính khoảng 2.550 tỷ đồng.

v Giá trị các hợp đồng ký mới ngoài tập đoàn ước tính chiếm 20% các giá trị hợp đồng ký mới năm nay. Đây là các hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông mà TCD định hướng sẽ là hoạt động cốt lõi từ năm 2023.

v Q1.2022, TCD ghi nhận doanh thu 525,07 tỷ đồng, giảm 35,7% yoy, LNST ghi nhận 111,23 tỷ đồng, tăng 21,9% yoy.

v Năm 2022, SHS dự báo doanh thu thuần đạt 4.338,4 tỷ đồng (tăng 39,54% theo năm) và LNST đạt 502,2 tỷ đồng (tăng 49,6% theo năm). EPS năm 2022 sau pha loãng dự báo đạt 1.780 VND/cổ phiếu.

v Cổ phiếu TCD đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 20227,08x P/E trượt là 4,76x, so với P/E trượt trung bình của thị trường Việt Nam là 13,34x.

v  SHS xác định giá trị hợp lý đối với cổ phiếu TCD 20.600 đồng/cp.

Rủi ro đầu tư: Rủi ro phụ thuộc vào các dự án của BCG; Rủi ro lạm phát và lãi suất tăng; Rủi ro pha loãng rất lớn từ việc tăng vốn.

 

 
Tin mới
16/04/2024 BÁO CÁO NGẮN CỔ PHIẾU HPG
04/04/2024 Báo cáo ngắn Cổ phiếu DBC
Tin trước
12/01/2022 Báo cáo phân tích cổ phiếu HMR
23/11/2021 Báo cáo phân tích cổ phiếu TCD
31/08/2021 Báo cáo phân tích cổ phiếu TEG
25/02/2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu AGG
16/04/2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu LGL
14/12/2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu PLP
20/10/2017 CTCP NGK Sanest Khánh Hòa - MUA
19/06/2017 QCG_BUY_19.06.2016
04/07/2016 Báo cáo ngắn cổ phiếu HPG
03/06/2016 Cập nhật doanh nghiệp_DXG
Tìm báo cáo phân tích
Loại báo cáo:  
Từ ngày:
Đến ngày:
Từ khóa:
Tra cứu theo mã:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    Tất cả