AAA - CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát
Sàn : HOSE
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
28.15 +0.25 (+0.90%) 29.85 25.95 27.50 - 28.70 900,300 25.50 tỷ
Báo cáo doanh nghiệp công bố
Loại tài liệu Thời gian
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2013 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2013 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2012 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2012 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2012 Tải về
Trang 1 trên 6