Tra cứu theo mã:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    Tất cả
Kết quả
(*)Nhấp chuột vào tiêu đề cột để sắp xếp mã CK theo thứ tự từ A-Z
Mã CKSànNgànhTên viết tắtTênNgày niêm yếtThị giá vốn(tỷ)
L10 OTCXây dựng--- ---0.00
L14 OTCXây dựng--- ---0.00
L18 OTCXây dựng--- ---0.00
L35 OTCXây dựng--- ---0.00
L43 OTCXây dựng--- ---0.00
L44 OTCXây dựng--- ---0.00
L61 OTCXây dựng--- ---0.00
L62 OTCXây dựng--- ---0.00
LAF OTCThực phẩm - Đồ uống - Thuốc lá--- ---0.00
LAS OTCHóa chất - Dược phẩm--- ---0.00
LBE OTCHoạt động xuất bản (Sách, báo, phần mềm, …)--- ---0.00
LBM OTCKim loại và các sản phẩm từ khoáng phi kim loại--- ---0.00
LCD OTCXây dựng--- ---0.00
LCG OTCXây dựng--- ---0.00
LCM OTCKhai khoáng khác--- ---0.00
LCS OTCXây dựng--- ---0.00
LDG  OTCBất động sản--- ---0.00
LDP OTCBán buôn--- ---0.00
LEC OTCBất động sản--- ---0.00
LGC OTCThiết bị điện - Điện tử - Viễn thông--- ---0.00
LGL OTCBất động sản--- ---0.00
LHC OTCXây dựng--- ---0.00
LHG OTCBất động sản--- ---0.00
LIG OTCXây dựng--- ---0.00
LIX OTCHóa chất - Dược phẩm--- ---0.00
LM3 OTCXây dựng--- ---0.00
LM7 OTCXây dựng--- ---0.00
LM8 OTCXây dựng--- ---0.00
LO5 OTCXây dựng--- ---0.00
LSS OTCThực phẩm - Đồ uống - Thuốc lá--- ---0.00
Hiển thị