Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
CTS - CTCP CK Ngân Hàng Công Thương Việt Nam
Sàn : HOSE
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
13.15 +0.35 (+2.73%) 13.65 11.95 12.50 - 13.20 391,240 5.06 tỷ
Thị giá vốn(tỷ) 1,157
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 12.80
Biến động 52 tuần 6.00 - 14.20
KLGD trung bình (10 ngày) 749,112
Room NĐTNN 39,644,341
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 2.84%
Beta 1.55
Số cổ phiếu đang lưu hành 90,423,757
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 12.18x
P/E pha loãng 12.18x
P/B 1.05x
EPS cơ bản (12 tháng) 1.051
EPS pha loãng (12 tháng) 1.051
Giá trị sổ sách 12.17
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về CTS
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Môi giới chứng khoán - Tự doanh chứng khoán - Bảo lãnh phát hành chứng khoán - Tư vấn đầu tư chứng khoán - Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư cá nhân - Lưu ký chứng khoán - Tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác - Thực hiện các nghiệp vụ khác phù hợp với quy định của Pháp luật
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGR  210,020 5.65 0.53%
APG  239,250 6.08 -0.33%
APS  18,200 3.00 -3.23%
AVS  27,900 6.20 8.77%
BSI  454,500 14.40 -2.04%
BVS  7,135 16.80 -0.59%
CLS  0 5.00 0.00%
FIT  258,570 6.46 -0.62%
GBS  0 1.10 0.00%
HBS  100 2.50 4.17%
HCM  506,890 79.00 0.51%
HPC  952,876 2.80 7.69%
IVS  3,900 12.50 -7.41%
KLF  412,400 1.90 0.00%
KLS  575,974 11.00 -0.90%
NLG  103,010 32.25 -0.77%
ORS  11,500 2.90 -3.33%
PHS  4,700 2.40 9.09%
PSI  100 3.40 3.03%
SBS  409,700 1.60 -5.88%
SHS  1,855,015 11.80 -1.67%
SME  0 0.30 0.00%
SSI  8,191,700 36.70 3.97%
SVS  21,100 3.60 2.86%
TAS  0 0.90 0.00%
VDS  193,550 12.45 1.22%
VIG  95,900 1.60 -5.88%
VIX  45,700 5.80 0.00%
VND  1,564,880 27.20 4.62%
WSS  10,900 2.70 -3.57%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan