Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
HPC - CTCP Chứng Khoán Hải Phòng
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
2.80 +0.20 (+7.69%) 2.80 2.40 2.40 - 2.80 952,876 2.63 tỷ
Thị giá vốn(tỷ) 104
Giá mở cửa 2.50
Giá tham chiếu 2.60
Biến động 52 tuần 2.80 - 2.80
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 18,940,204
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 0.69%
Beta 1.59
Số cổ phiếu đang lưu hành 40,130,620
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 50.00x
P/E pha loãng 50.00x
P/B 0.36x
EPS cơ bản (12 tháng) 0.052
EPS pha loãng (12 tháng) 0.052
Giá trị sổ sách 7.24
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về HPC
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Môi giới chứng khoán - Tư vấn đầu tư chứng khoán - Quản lý danh mục đầu tư - Bảo lãnh phát hành chứng khoán - Tư vấn tài chính doanh nghiệp - Lưu ký chứng khoán
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGR  210,020 5.65 0.53%
APG  239,250 6.08 -0.33%
APS  18,200 3.00 -3.23%
AVS  27,900 6.20 8.77%
BSI  454,500 14.40 -2.04%
BVS  7,135 16.80 -0.59%
CLS  0 5.00 0.00%
CTS  391,240 13.15 2.73%
FIT  258,570 6.46 -0.62%
GBS  0 1.10 0.00%
HBS  100 2.50 4.17%
HCM  506,890 79.00 0.51%
IVS  3,900 12.50 -7.41%
KLF  412,400 1.90 0.00%
KLS  575,974 11.00 -0.90%
NLG  103,010 32.25 -0.77%
ORS  11,500 2.90 -3.33%
PHS  4,700 2.40 9.09%
PSI  100 3.40 3.03%
SBS  409,700 1.60 -5.88%
SHS  1,855,015 11.80 -1.67%
SME  0 0.30 0.00%
SSI  8,191,700 36.70 3.97%
SVS  21,100 3.60 2.86%
TAS  0 0.90 0.00%
VDS  193,550 12.45 1.22%
VIG  95,900 1.60 -5.88%
VIX  45,700 5.80 0.00%
VND  1,564,880 27.20 4.62%
WSS  10,900 2.70 -3.57%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan