Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
VTV - CTCP Vicem Vật Tư Vận Tải Xi Măng
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
0.00 0.00 (0.00%) 12.90 10.70 0.00 - 0.00 0 0.00
Thị giá vốn(tỷ) 368
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 11.80
Biến động 52 tuần 16.30 - 23.50
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 15,226,187
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 9.91%
Beta 1.03
Số cổ phiếu đang lưu hành 31,199,825
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 4.07x
P/E pha loãng 4.07x
P/B 0.77x
EPS cơ bản (12 tháng) 2.899
EPS pha loãng (12 tháng) 2.899
Giá trị sổ sách 15.27
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về VTV
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Kinh doanh các loại vật tư dùng cho xi măng, vật liệu xây dựng, nhiên liệu - Kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải - Kinh doanh phụ tùng ô tô, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô - Lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, kinh doanh bất động sản...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  40 20.10 0.00%
ACE  0 19.10 0.00%
ADP  0 21.00 0.00%
BCC  47,525 6.20 -1.59%
BHC  0 2.00 0.00%
BHV  0 4.60 0.00%
BMP  1,050,700 93.70 1.85%
BT6  0 4.00 0.00%
BTS  0 5.10 0.00%
CCM  0 25.30 0.00%
CTV  21,200 3.30 10.00%
CVT  328,880 43.90 -0.68%
CYC  0 1.60 0.00%
DAC  0 13.00 0.00%
DCT  0 1.20 0.00%
DHA  113,120 29.45 -0.51%
DNP  0 16.00 0.00%
DTC  200 19.70 14.53%
DXV  30 4.59 3.61%
GMX  3,000 26.00 0.00%
HCC  0 16.40 0.00%
HCT  0 24.50 0.00%
HDA  0 9.40 0.00%
HHL  265,200 0.90 -10.00%
HLY  0 15.50 0.00%
HOM  100 4.10 2.50%
HPS  0 7.00 0.00%
HT1  319,390 15.70 4.67%
HVX  10 4.28 -0.23%
ITQ  444,300 3.60 0.00%
KBT  0 6.10 0.00%
KCE  0 18.70 0.00%
KHL  0 0.40 0.00%
LBM  2,430 31.50 0.96%
LCC  0 3.10 0.00%
MCC  0 15.80 0.00%
MCL  0 1.00 0.00%
NAV  2,250 5.50 0.00%
NHC  0 35.00 0.00%
NNC  82,010 51.80 -0.19%
NTP  30,104 42.00 -2.33%
PPG  0 0.80 0.00%
PX1  0 10.00 0.00%
QNC  0 3.90 0.00%
SCC  0 1.50 0.00%
SCJ  0 2.90 0.00%
SCL  200 2.60 0.00%
SDN  0 32.00 0.00%
SDP  0 2.20 0.00%
SDY  0 7.50 0.00%
SPI  557,100 1.00 -9.09%
STV  8,000 11.00 -5.17%
SVN  0 1.90 0.00%
TBX  0 9.00 0.00%
TCR  14,760 2.90 -0.34%
TDC  271,630 8.10 2.53%
TKU  0 10.70 0.00%
TLT  0 10.00 0.00%
TMX  0 8.00 0.00%
TSM  0 2.50 0.00%
TTC  0 20.40 0.00%
TXM  100 8.10 -8.99%
VCS  144,380 84.30 0.36%
VCX  0 1.70 0.00%
VHL  124 38.10 0.00%
VIT  27,740 9.70 2.11%
VTA  0 7.80 0.00%
VTS  0 12.80 0.00%
VXB  0 14.50 0.00%
XMC  24,700 6.90 9.52%
YBC  0 11.70 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan