Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
ACC - CTCP Bê Tông Becamex
Sàn : HOSE
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
20.10 0.00 (0.00%) 21.50 18.70 20.00 - 20.10 40 1.00 triệu
Thị giá vốn(tỷ) 201
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 20.10
Biến động 52 tuần 23.40 - 30.80
KLGD trung bình (10 ngày) 3,136
Room NĐTNN 2,943,240
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 1.75%
Beta 1.16
Số cổ phiếu đang lưu hành 10,000,000
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 5.61x
P/E pha loãng 5.61x
P/B 0.89x
EPS cơ bản (12 tháng) 3.582
EPS pha loãng (12 tháng) 3.582
Giá trị sổ sách 22.53
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về ACC
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Xây dựng công trình công ích - Sản xuất và kinh doanh cống bê tông cốt thép các loại - Sản xuất và kinh doanh bê tông nhựa nóng - Sản xuất và kinh doanh bê tông xi măng - Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACE  0 19.10 0.00%
ADP  0 21.00 0.00%
BCC  47,525 6.20 -1.59%
BHC  0 2.00 0.00%
BHV  0 4.60 0.00%
BMP  1,050,700 93.70 1.85%
BT6  0 4.00 0.00%
BTS  0 5.10 0.00%
CCM  0 25.30 0.00%
CTV  21,200 3.30 10.00%
CVT  328,880 43.90 -0.68%
CYC  0 1.60 0.00%
DAC  0 13.00 0.00%
DCT  0 1.20 0.00%
DHA  113,120 29.45 -0.51%
DNP  0 16.00 0.00%
DTC  200 19.70 14.53%
DXV  30 4.59 3.61%
GMX  3,000 26.00 0.00%
HCC  0 16.40 0.00%
HCT  0 24.50 0.00%
HDA  0 9.40 0.00%
HHL  265,200 0.90 -10.00%
HLY  0 15.50 0.00%
HOM  100 4.10 2.50%
HPS  0 7.00 0.00%
HT1  319,390 15.70 4.67%
HVX  10 4.28 -0.23%
ITQ  444,300 3.60 0.00%
KBT  0 6.10 0.00%
KCE  0 18.70 0.00%
KHL  0 0.40 0.00%
LBM  2,430 31.50 0.96%
LCC  0 3.10 0.00%
MCC  0 15.80 0.00%
MCL  0 1.00 0.00%
NAV  2,250 5.50 0.00%
NHC  0 35.00 0.00%
NNC  82,010 51.80 -0.19%
NTP  30,104 42.00 -2.33%
PPG  0 0.80 0.00%
PX1  0 10.00 0.00%
QNC  0 3.90 0.00%
SCC  0 1.50 0.00%
SCJ  0 2.90 0.00%
SCL  200 2.60 0.00%
SDN  0 32.00 0.00%
SDP  0 2.20 0.00%
SDY  0 7.50 0.00%
SPI  557,100 1.00 -9.09%
STV  8,000 11.00 -5.17%
SVN  0 1.90 0.00%
TBX  0 9.00 0.00%
TCR  14,760 2.90 -0.34%
TDC  271,630 8.10 2.53%
TKU  0 10.70 0.00%
TLT  0 10.00 0.00%
TMX  0 8.00 0.00%
TSM  0 2.50 0.00%
TTC  0 20.40 0.00%
TXM  100 8.10 -8.99%
VCS  144,380 84.30 0.36%
VCX  0 1.70 0.00%
VHL  124 38.10 0.00%
VIT  27,740 9.70 2.11%
VTA  0 7.80 0.00%
VTS  0 12.80 0.00%
VTV  0 11.80 0.00%
VXB  0 14.50 0.00%
XMC  24,700 6.90 9.52%
YBC  0 11.70 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan