Tra cứu theo mã:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    Tất cả
Kết quả
(*)Nhấp chuột vào tiêu đề cột để sắp xếp mã CK theo thứ tự từ A-Z
Mã CKSànNgànhTên viết tắtTênNgày niêm yếtThị giá vốn(tỷ)
V12 OTCXây dựng--- ---0.00
V15 OTCXây dựng--- ---0.00
V21 OTCXây dựng--- ---0.00
VAF OTCHóa chất - Dược phẩm--- ---0.00
VAT OTCViễn thông--- ---0.00
VBC OTCSản phẩm giấy và in ấn--- ---0.00
VBH OTCThiết bị điện - Điện tử - Viễn thông--- ---0.00
VC1 OTCXây dựng--- ---0.00
VC2 OTCXây dựng--- ---0.00
VC3 OTCXây dựng--- ---0.00
VC5 OTCXây dựng--- ---0.00
VC6 OTCXây dựng--- ---0.00
VC7 OTCBất động sản--- ---0.00
VC9 OTCXây dựng--- ---0.00
VCB OTCNgân hàng và các hoạt động liên quan--- ---0.00
VCC OTCXây dựng--- ---0.00
VCF OTCThực phẩm - Đồ uống - Thuốc lá--- ---0.00
VCG OTCXây dựng--- ---0.00
VCI OTCDịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan--- ---0.00
VCM OTCDịch vụ hỗ trợ (hành chính, du lịch, kiểm định, …)--- ---0.00
VCR OTCBất động sản--- ---0.00
VCS OTCKim loại và các sản phẩm từ khoáng phi kim loại--- ---0.00
VCV OTCDịch vụ vận tải--- ------
VDL OTCThực phẩm - Đồ uống - Thuốc lá--- ---0.00
VDS OTCDịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan--- ---0.00
VE1 OTCXây dựng--- ---0.00
VE2 OTCXây dựng--- ---0.00
VE3 OTCXây dựng--- ---0.00
VE4 OTCXây dựng--- ---0.00
VE8 OTCXây dựng--- ---0.00
VE9 OTCXây dựng--- ---0.00
VFG OTCBán buôn--- ---0.00
VFR OTCVận tải đường thủy--- ---0.00
VGC OTCXây dựng--- ---0.00
VGP OTCHoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải--- ---0.00
VGS OTCKim loại và các sản phẩm từ khoáng phi kim loại--- ---0.00
VHC OTCThực phẩm - Đồ uống - Thuốc lá--- ---0.00
VHG OTCTrồng trọt--- ---0.00
VHL OTCKim loại và các sản phẩm từ khoáng phi kim loại--- ---0.00
VIC OTCBất động sản--- ---0.00
VID OTCBán buôn--- ---0.00
VIE OTCViễn thông--- ---0.00
VIG OTCDịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan--- ---0.00
VIP OTCVận tải đường thủy--- ---0.00
VIS OTCKim loại và các sản phẩm từ khoáng phi kim loại--- ---0.00
VIT OTCKim loại và các sản phẩm từ khoáng phi kim loại--- ---0.00
VIX OTCDịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan--- ---0.00
VJC OTCVận tải hàng không--- ---0.00
VKC OTCBán buôn--- ---0.00
VLA OTCViễn thông--- ---0.00
Hiển thị