Hướng dẫn tham gia đấu giá tại SHS
1. Hồ sơ tham gia đấu giá:
- Đơn đăng ký tham gia theo mẫu ( tùy theo Công ty đấu giá bán cổ phần)
- Với Khách hàng là cá nhân : CNND ( bản photo và bản gốc để đối chiếu)
- Với Khách hàng là tổ chức:
+ Giấy đăng ký kinh doanh ( bản photo công chứng)
+ Giấy bổ nhiệm người đại diện tổ chức tham gia đợt đấu giá trừ trường hợp người tham gia là đại diện theo pháp luật của tổ chức ( bản gốc)
- Giấy nộp tiền đặt cọc có xác nhận của ngân hàng SHB nơi SHS mở tài khoản nhận tiền đấu giá. Số tiền cọc sẽ tùy từng Công ty đấu giá bán cổ phần quy định. Thông thường là 10%x ( Số lượng cổ phiếu đăng ký mua x Giá khởi điểm).
- Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, Khách hàng trực tiếp mang hồ sơ đến SHS để thực hiện thủ tục đấu giá theo hướng dẫn của nhân viên nghiệp vụ.
Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá không được tẩy xóa, rách nát
2. Các bước thực hiện đấu giá:
2.1 SHS đưa phiếu tham dự đấu giá cho Khách hàng:
- Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, SHS tiến hành nhập thông tin của khách hàng vào hệ thống đấu giá của Sở giao dich Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh để lấy mã số tham gia đấu giá và in Phiếu tham dự đấu giá ( còn gọi là Phiếu xanh) cho khách hàng.
- SHS đóng dấu treo lên Phiếu tham dự đấu giá trước khi đưa cho Khách hàng ( Phiếu chỉ có hiệu lực khi có đóng dấu treo của SHS)
- Khách hàng ký nhận vào danh sách nhận Phiếu tham dự đấu giá
2.2. Khách hàng bỏ giá và niêm phong Phiếu tham dự đấu giá
- Khách hàng tự điền Khối lượng và Mức giá đấu của mình theo quy định trong Quy chế đấu giá của Công ty đấu giá bán cổ phần, nếu sai Khách hàng sẽ bị mất tiền cọc. Để tránh sai sót, Khách hàng tìm hiểu Quy chế đấu giá trên trang Web của Sở giao dịch chứng khoán hoặc liên hệ với nhân viên nghiệp vụ.
- Khách hàng tự niêm phong Phiếu tham dự đấu giá trong phong bì dán kín, có ký tên( đối với cá nhân) hoặc đóng dấu giáp lai ( đối với tổ chức) ở mép dán phong bì. Ngoài phong bì ghi rõ têm Công ty đấu giá bán cổ phần và tên Đại lý đấu giá ( Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS)).
Lưu ý: Mỗi Khách hàng chỉ nhận được 01 Phiếu tham dự đấu giá nên Khách hàng phải có trách nhiệm giữ gìn cẩn thận. Nếu làm mất thì phải nhanh chóng thông báo cho SHS và làm Đơn xin cấp lại, tránh trường hợp người khách sử dụng Phiếu của mình.
2.3. Khách hàng bỏ Phiếu tham dự đấu giá
Trong thời hạn bỏ Phiếu tham dự đấu giá, Khách hàng trực tiếp bỏ Phiếu tại SHS hoặc gửi bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện (kèm gọi điện thông báo để SHS biết). Việc SHS nhận Phiếu tham dự đấu giá được thực hiện theo đúng quy định trong Quy chế đấu giá của Công ty đấu giá bán cổ phần.
2.4. Tổ chức cuộc đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán:
Sở giao dịch chứng khoán tổ chức cuộc đấu giá vào đúng thời điểm đấu giá đã được công bố. Khách hàng có thể kiểm tra kết quả đấu giá trên trang Web của Sở ngay sau khi đợt đấu giá kết thúc.
2.5. SHS thông báo tới Khách hàng kết quả đấu giá:
Ngay sau khi nhận được kết quả đấu giá chi tiết từ Sở giao dịch chứng khoán, SHS sẽ thông báo qua Email, tin nhắn SMS hoặc gọi tới số điện thoại của Khách hàng đã đăng ký. Khách hàng có thể đến SHS nhận kết quả trúng đấu giá cổ phần.
2.6. Thanh toán tiền cọc, tiền mua cổ phần sau khi đấu giá:
- Khách hàng trúng đấu giá, mua hết số lượng cổ phần trúng: chuyển số tiền còn thiếu vào tài khoản nhận tiền đấu giá chỉ định của SHS tại SHB trong thời gian thanh toán đã quy định. Nếu quá thời gian mà Khách hàng không nộp đủ tiền thì sẽ bị mất tiền đặt cọc ( coi như Khách hàng bỏ cọc)
- Khách hàng trúng đấu giá, chỉ mua 1 phần cổ phiếu trúng đấu giá: Tùy theo Quy chế đấu giá của Công ty đấu giá bán cổ phần mà khách hàng có thể bị mất toàn bộ tiền cọc cho số cổ phiếu không mua hoặc mất toàn bộ tiền cọc nếu chỉ đăng ký mua 1 phần cổ phiếu.
- Khách hàng không trúng đấu giá, SHS sẽ chuyển trả lại tiền cọc cho khách hàng theo đúng thời gian quy định qua tài khoản ngân hàng Khách hàng đã đăng ký hoặc tiền mặt tại SHS.
- Khách hàng không trúng đấu giá do Phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ thì Khách hàng sẽ bị mất toàn bộ tiền cọc.