Hướng dẫn sử dụng SHWeb
A. Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến trên SHWeb
B. Hướng dẫn đăng ký mua CK phát hành thêm trên SHWeb
C. Hướng dẫn giao dịch trực tuyến trên SHWeb
I. Hướng dẫn đăng nhập
II. Hướng dẫn đặt lệnh mua bán chứng khoán
III. Hướng dẫn đặt lệnh hủy/ sửa
IV. Hướng dẫn tra cứu tài khoản
D. HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MẬT KHẨU TRÊN SHWEB
E. Hướng dẫn ứng trước tiền bán trực tuyến trên SHWeb
F. Hướng dẫn chuyển tiền từ tài khoản Sub sang tài khoản main
Lưu ý: Khách hàng nhấn vào từng hàng để hiện, ẩn nội dung cần xem.
Khách hàng Tải hướng dẫn tại đây