Hướng dẫn giao dịch tiền
A. HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN
B. RÚT TIỀN, CHUYỂN KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG
C. Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến trên SHSPro
D. Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến trên SHSWeb
E. HD nộp tiền vào tk chứng khoán từ ebanking -shb
Lưu ý: Khách hàng nhấn vào từng hàng để hiện, ẩn nội dung cần xem.
Khách hàng Tải hướng dẫn tại đây