Hướng dẫn giao dịch
A. HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH
I. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TẠI SÀN
II. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH QUA ĐIỆN THOẠI
III. HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU GIAO DỊCH QUA ĐIỆN THOẠI
B. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH KÝ QUỸ
I. MỞ TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
II. GIAO DỊCH TRÊN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
C. Quy định giao dịch
I. Quy định giao dịch tổng hợp
II. Quy định giao dịch tại sở TP Hồ Chí Minh
III. Quy định giao dịch tại sở Hà Nội
D. HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ SMS
I. Quy tắc chung trong sử dụng dịch vụ SMS
II. Dịch vụ SMS tự động
III. Dịch vụ SMS gia tăng có thu phí
E. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SHMOBILE
(Tài liệu hướng dẫn sử dụng SHMobile tại đây )
Lưu ý: Khách hàng nhấn vào từng hàng để hiện, ẩn nội dung cần xem.
Khách hàng Tải hướng dẫn tại đây