Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
CAN - CTCP Đồ Hộp Hạ Long
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
0.00 0.00 (0.00%) 31.60 26.00 0.00 - 0.00 0 0.00
Thị giá vốn(tỷ) 144
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 28.80
Biến động 52 tuần 17.60 - 30.80
KLGD trung bình (10 ngày) 981
Room NĐTNN 1,230,540
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 1.34%
Beta 0.39
Số cổ phiếu đang lưu hành 5,000,000
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 75.99x
P/E pha loãng 75.99x
P/B 1.25x
EPS cơ bản (12 tháng) 0.379
EPS pha loãng (12 tháng) 0.379
Giá trị sổ sách 22.98
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về CAN
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - SX chế biến các mặt hàng thủy sản và các SP khác - Đóng hộp chế biến tổng hợp các mặt hàng thủy sản, đặc sản, bột cá và thức ăn chăn nuôi - XK các mặt hàng thủy, hải sản, súc sản đông lạnh - NK các thiết bị, công nghệ, nguyên vật liệu, hóa chất phục vụ cho SX các mặt hàng của Công ty...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGM  7,490 8.66 6.91%
ASA  27,700 1.50 -6.25%
BBC  680 85.20 0.24%
BHS  4,595,120 22.00 1.38%
DBC  89,157 25.30 1.61%
DBF  0 9.90 0.00%
DNF  0 2.20 0.00%
HHC  0 43.10 0.00%
HNM  4,300 2.80 0.00%
IFS  0 9.00 0.00%
KDC  193,410 42.10 -2.09%
KSC  100 0.70 40.00%
KTS  300 26.90 -0.37%
LAF  80 10.40 -0.95%
LSS  103,800 10.00 -3.85%
MCF  100 12.60 -0.79%
MSN  781,030 90.80 -0.66%
NHS  0 16.90 0.00%
S33  0 27.50 0.00%
SAF  0 70.00 0.00%
SBT  3,076,780 17.85 -1.38%
SEC  166,970 12.40 0.00%
SGC  100 84.00 9.09%
SLS  2,000 66.00 -4.90%
SSN  150,600 15.70 -5.99%
TAC  160 51.50 -2.46%
THV  1,055,400 0.40 0.00%
TNA  5,120 39.50 1.54%
VCF  2,030 192.00 5.49%
VHF  0 22.10 0.00%
VLF  0 0.50 0.00%
VNM  727,490 197.50 -1.25%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan