Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
DBF - Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc
Sàn : UPCOM
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
0.00 0.00 (0.00%) 13.80 6.00 0.00 - 0.00 0 0.00
Thị giá vốn(tỷ) 0
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 9.90
Biến động 52 tuần 9.60 - 9.90
KLGD trung bình (10 ngày) 0
Room NĐTNN 1,802,808
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 4.95%
Beta 0.00
Số cổ phiếu đang lưu hành 0
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 20.68x
P/E pha loãng 20.68x
P/B 0.86x
EPS cơ bản (12 tháng) 0.479
EPS pha loãng (12 tháng) 0.479
Giá trị sổ sách 11.53
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về DBF
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
  • Bán buôn đồ uống có cồn: Bia, rượu
  • Bán buôn đồ uống không có cồn.
  • Bán buôn sản phẩm thuốc lá.
  • Cho thuê nhà xưởng
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm. đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh.
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh.
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGM  7,490 8.66 6.91%
ASA  27,700 1.50 -6.25%
BBC  680 85.20 0.24%
BHS  4,595,120 22.00 1.38%
CAN  0 28.80 0.00%
DBC  89,157 25.30 1.61%
DNF  0 2.20 0.00%
HHC  0 43.10 0.00%
HNM  4,300 2.80 0.00%
IFS  0 9.00 0.00%
KDC  193,410 42.10 -2.09%
KSC  100 0.70 40.00%
KTS  300 26.90 -0.37%
LAF  80 10.40 -0.95%
LSS  103,800 10.00 -3.85%
MCF  100 12.60 -0.79%
MSN  781,030 90.80 -0.66%
NHS  0 16.90 0.00%
S33  0 27.50 0.00%
SAF  0 70.00 0.00%
SBT  3,076,780 17.85 -1.38%
SEC  166,970 12.40 0.00%
SGC  100 84.00 9.09%
SLS  2,000 66.00 -4.90%
SSN  150,600 15.70 -5.99%
TAC  160 51.50 -2.46%
THV  1,055,400 0.40 0.00%
TNA  5,120 39.50 1.54%
VCF  2,030 192.00 5.49%
VHF  0 22.10 0.00%
VLF  0 0.50 0.00%
VNM  727,490 197.50 -1.25%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan