Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
VLF - CTCP Lương Thực Thực Phẩm Vĩnh Long
Sàn : UPCOM
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
0.00 0.00 (0.00%) 0.60 0.40 0.00 - 0.00 0 0.00
Thị giá vốn(tỷ) 6
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 0.50
Biến động 52 tuần 0.90 - 5.60
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 5,803,797
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 1246.40%
Beta 0.14
Số cổ phiếu đang lưu hành 11,959,982
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 0.51x
P/E pha loãng 0.51x
P/B 4.13x
EPS cơ bản (12 tháng) 0.979
EPS pha loãng (12 tháng) 0.979
Giá trị sổ sách 0.12
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về VLF
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Mua bán lương thực, thực phẩm, nông lâm nguyên liệu, đồ uống không cồn - Mua bán phân bón, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp - Xay xát thóc lúa, đánh bóng gạo, sản xuất bột thô...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGM  7,490 8.66 6.91%
ASA  27,700 1.50 -6.25%
BBC  680 85.20 0.24%
BHS  4,595,120 22.00 1.38%
CAN  0 28.80 0.00%
DBC  89,157 25.30 1.61%
DBF  0 9.90 0.00%
DNF  0 2.20 0.00%
HHC  0 43.10 0.00%
HNM  4,300 2.80 0.00%
IFS  0 9.00 0.00%
KDC  193,410 42.10 -2.09%
KSC  100 0.70 40.00%
KTS  300 26.90 -0.37%
LAF  80 10.40 -0.95%
LSS  103,800 10.00 -3.85%
MCF  100 12.60 -0.79%
MSN  781,030 90.80 -0.66%
NHS  0 16.90 0.00%
S33  0 27.50 0.00%
SAF  0 70.00 0.00%
SBT  3,076,780 17.85 -1.38%
SEC  166,970 12.40 0.00%
SGC  100 84.00 9.09%
SLS  2,000 66.00 -4.90%
SSN  150,600 15.70 -5.99%
TAC  160 51.50 -2.46%
THV  1,055,400 0.40 0.00%
TNA  5,120 39.50 1.54%
VCF  2,030 192.00 5.49%
VHF  0 22.10 0.00%
VNM  727,490 197.50 -1.25%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan