Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
MSN - CTCP Tập Đoàn Masan
Sàn : HOSE
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
90.80 -0.60 (-0.66%) 97.70 85.10 90.50 - 92.50 781,030 71.29 tỷ
Thị giá vốn(tỷ) 104,037
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 91.40
Biến động 52 tuần 37.90 - 48.00
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 78,667,759
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 1.16%
Beta 1.50
Số cổ phiếu đang lưu hành 1,138,262,164
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 37.49x
P/E pha loãng 37.49x
P/B 5.06x
EPS cơ bản (12 tháng) 2.438
EPS pha loãng (12 tháng) 2.438
Giá trị sổ sách 18.08
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về MSN
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Nghiên cứu thị trường - Hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính - kế toán)
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGM  7,490 8.66 6.91%
ASA  27,700 1.50 -6.25%
BBC  680 85.20 0.24%
BHS  4,595,120 22.00 1.38%
CAN  0 28.80 0.00%
DBC  89,157 25.30 1.61%
DBF  0 9.90 0.00%
DNF  0 2.20 0.00%
HHC  0 43.10 0.00%
HNM  4,300 2.80 0.00%
IFS  0 9.00 0.00%
KDC  193,410 42.10 -2.09%
KSC  100 0.70 40.00%
KTS  300 26.90 -0.37%
LAF  80 10.40 -0.95%
LSS  103,800 10.00 -3.85%
MCF  100 12.60 -0.79%
NHS  0 16.90 0.00%
S33  0 27.50 0.00%
SAF  0 70.00 0.00%
SBT  3,076,780 17.85 -1.38%
SEC  166,970 12.40 0.00%
SGC  100 84.00 9.09%
SLS  2,000 66.00 -4.90%
SSN  150,600 15.70 -5.99%
TAC  160 51.50 -2.46%
THV  1,055,400 0.40 0.00%
TNA  5,120 39.50 1.54%
VCF  2,030 192.00 5.49%
VHF  0 22.10 0.00%
VLF  0 0.50 0.00%
VNM  727,490 197.50 -1.25%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan