Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
HTV - CTCP Vận Tải Hà Tiên
Sàn : HOSE
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
16.70 0.00 (0.00%) 17.85 15.55 15.60 - 16.70 220 3.00 triệu
Thị giá vốn(tỷ) 219
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 16.70
Biến động 52 tuần 14.00 - 20.90
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 4,628,507
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 1.50%
Beta 1.11
Số cổ phiếu đang lưu hành 13,104,000
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 10.52x
P/E pha loãng 10.52x
P/B 0.68x
EPS cơ bản (12 tháng) 1.588
EPS pha loãng (12 tháng) 1.588
Giá trị sổ sách 24.59
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về HTV
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - KD vận tải đường thủy, vận tải đường bộ trong và ngoài nước - KD tổng hợp vật tư thiết bị, phương tiện vận tải & khai thác bến bãi - KD các ngành nghề khác theo phạm vi cho phép của pháp luật...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BXD  0 8.50 0.00%
CLL  500 27.00 -3.57%
DHL  0 2.80 0.00%
DL1  19,800 36.80 -0.54%
DNL  0 13.00 0.00%
DVC  0 10.20 0.00%
DVP  1,490 64.60 -1.97%
DXP  3,900 11.60 0.00%
GMD  1,789,610 42.00 -2.55%
GSP  18,940 13.55 0.37%
HHG  208,531 3.30 -2.94%
HMH  26,100 12.00 0.00%
HPL  0 6.60 0.00%
MHC  52,270 6.17 -1.12%
MNC  0 4.00 0.00%
NBS  0 40.00 0.00%
PCT  0 8.60 0.00%
PDN  950 89.60 -0.22%
PJC  0 59.10 0.00%
PRC  0 14.40 0.00%
PSC  0 15.90 0.00%
PSP  2,300 5.50 -1.79%
PTS  1,200 5.40 -10.00%
SBC  79,510 17.70 1.14%
STG  26,280 19.50 -1.27%
STS  0 16.80 0.00%
STT  0 10.50 0.00%
TCL  26,900 27.40 -2.14%
TCO  0 12.50 0.00%
TJC  100 8.10 8.00%
TMS  1,370 43.00 -0.81%
VCV  6,000 1.20 -7.69%
VGP  0 21.00 0.00%
VNF  0 55.20 0.00%
VNL  50,010 19.00 1.88%
VNS  31,490 14.10 0.71%
VNT  0 29.90 0.00%
VSC  165,350 37.15 3.19%
VSG  0 1.50 0.00%
WCS  100 121.00 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan