Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
DVP - CTCP ĐT & PT Cảng Đình Vũ
Sàn : HOSE
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
64.60 -1.30 (-1.97%) 70.50 61.30 63.20 - 64.60 1,490 95.00 triệu
Thị giá vốn(tỷ) 2,636
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 65.90
Biến động 52 tuần 65.20 - 75.30
KLGD trung bình (10 ngày) 7,051
Room NĐTNN 14,025,540
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 6.98%
Beta 0.10
Số cổ phiếu đang lưu hành 40,000,000
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 9.09x
P/E pha loãng 9.09x
P/B 2.70x
EPS cơ bản (12 tháng) 7.250
EPS pha loãng (12 tháng) 7.250
Giá trị sổ sách 24.41
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về DVP
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Khai thác cảng - Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá - Kinh doanh kho bãi - Vận tải hàng hoá đa phương thức, dịch vụ hàng hải...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BXD  0 8.50 0.00%
CLL  500 27.00 -3.57%
DHL  0 2.80 0.00%
DL1  19,800 36.80 -0.54%
DNL  0 13.00 0.00%
DVC  0 10.20 0.00%
DXP  3,900 11.60 0.00%
GMD  1,789,610 42.00 -2.55%
GSP  18,940 13.55 0.37%
HHG  208,531 3.30 -2.94%
HMH  26,100 12.00 0.00%
HPL  0 6.60 0.00%
HTV  220 16.70 0.00%
MHC  52,270 6.17 -1.12%
MNC  0 4.00 0.00%
NBS  0 40.00 0.00%
PCT  0 8.60 0.00%
PDN  950 89.60 -0.22%
PJC  0 59.10 0.00%
PRC  0 14.40 0.00%
PSC  0 15.90 0.00%
PSP  2,300 5.50 -1.79%
PTS  1,200 5.40 -10.00%
SBC  79,510 17.70 1.14%
STG  26,280 19.50 -1.27%
STS  0 16.80 0.00%
STT  0 10.50 0.00%
TCL  26,900 27.40 -2.14%
TCO  0 12.50 0.00%
TJC  100 8.10 8.00%
TMS  1,370 43.00 -0.81%
VCV  6,000 1.20 -7.69%
VGP  0 21.00 0.00%
VNF  0 55.20 0.00%
VNL  50,010 19.00 1.88%
VNS  31,490 14.10 0.71%
VNT  0 29.90 0.00%
VSC  165,350 37.15 3.19%
VSG  0 1.50 0.00%
WCS  100 121.00 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan