Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
DXP - CTCP Cảng Đoạn Xá
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
11.60 0.00 (0.00%) 12.70 10.50 11.40 - 11.70 3,900 44.61 triệu
Thị giá vốn(tỷ) 274
Giá mở cửa 11.40
Giá tham chiếu 11.60
Biến động 52 tuần 12.30 - 27.00
KLGD trung bình (10 ngày) 950
Room NĐTNN 3,352,393
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 1.06%
Beta 0.37
Số cổ phiếu đang lưu hành 23,624,656
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 9.27x
P/E pha loãng 9.27x
P/B 0.87x
EPS cơ bản (12 tháng) 1.252
EPS pha loãng (12 tháng) 1.252
Giá trị sổ sách 13.30
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về DXP
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Dịch vụ bốc xếp hàng hoá - Kinh doanh kho bãi - Vận tải và dịch vụ vận tải thủy, bộ - Đại lý vận tải đường biển, đại lý hàng hải...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BXD  0 8.50 0.00%
CLL  500 27.00 -3.57%
DHL  0 2.80 0.00%
DL1  19,800 36.80 -0.54%
DNL  0 13.00 0.00%
DVC  0 10.20 0.00%
DVP  1,490 64.60 -1.97%
GMD  1,789,610 42.00 -2.55%
GSP  18,940 13.55 0.37%
HHG  208,531 3.30 -2.94%
HMH  26,100 12.00 0.00%
HPL  0 6.60 0.00%
HTV  220 16.70 0.00%
MHC  52,270 6.17 -1.12%
MNC  0 4.00 0.00%
NBS  0 40.00 0.00%
PCT  0 8.60 0.00%
PDN  950 89.60 -0.22%
PJC  0 59.10 0.00%
PRC  0 14.40 0.00%
PSC  0 15.90 0.00%
PSP  2,300 5.50 -1.79%
PTS  1,200 5.40 -10.00%
SBC  79,510 17.70 1.14%
STG  26,280 19.50 -1.27%
STS  0 16.80 0.00%
STT  0 10.50 0.00%
TCL  26,900 27.40 -2.14%
TCO  0 12.50 0.00%
TJC  100 8.10 8.00%
TMS  1,370 43.00 -0.81%
VCV  6,000 1.20 -7.69%
VGP  0 21.00 0.00%
VNF  0 55.20 0.00%
VNL  50,010 19.00 1.88%
VNS  31,490 14.10 0.71%
VNT  0 29.90 0.00%
VSC  165,350 37.15 3.19%
VSG  0 1.50 0.00%
WCS  100 121.00 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan