Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
VNT - CTCP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
0.00 0.00 (0.00%) 32.80 27.00 30.00 - 30.00 0 0.00
Thị giá vốn(tỷ) 255
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 29.90
Biến động 52 tuần 26.70 - 37.00
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 4,383,823
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 0.77%
Beta 0.34
Số cổ phiếu đang lưu hành 8,529,890
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 14.95x
P/E pha loãng 14.95x
P/B 1.90x
EPS cơ bản (12 tháng) 2.000
EPS pha loãng (12 tháng) 2.000
Giá trị sổ sách 15.74
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về VNT
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - KD về các DV giao nhận, vận tải, hàng XNK, bốc xếp, giao nhận, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, hàng quá khổ, hàng quá tải - Các hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. - Môi giới thuê và cho thuê tàu cho các chủ tàu và chủ hàng trong và ngoài nước
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BXD  0 8.50 0.00%
CLL  500 27.00 -3.57%
DHL  0 2.80 0.00%
DL1  19,800 36.80 -0.54%
DNL  0 13.00 0.00%
DVC  0 10.20 0.00%
DVP  1,490 64.60 -1.97%
DXP  3,900 11.60 0.00%
GMD  1,789,610 42.00 -2.55%
GSP  18,940 13.55 0.37%
HHG  208,531 3.30 -2.94%
HMH  26,100 12.00 0.00%
HPL  0 6.60 0.00%
HTV  220 16.70 0.00%
MHC  52,270 6.17 -1.12%
MNC  0 4.00 0.00%
NBS  0 40.00 0.00%
PCT  0 8.60 0.00%
PDN  950 89.60 -0.22%
PJC  0 59.10 0.00%
PRC  0 14.40 0.00%
PSC  0 15.90 0.00%
PSP  2,300 5.50 -1.79%
PTS  1,200 5.40 -10.00%
SBC  79,510 17.70 1.14%
STG  26,280 19.50 -1.27%
STS  0 16.80 0.00%
STT  0 10.50 0.00%
TCL  26,900 27.40 -2.14%
TCO  0 12.50 0.00%
TJC  100 8.10 8.00%
TMS  1,370 43.00 -0.81%
VCV  6,000 1.20 -7.69%
VGP  0 21.00 0.00%
VNF  0 55.20 0.00%
VNL  50,010 19.00 1.88%
VNS  31,490 14.10 0.71%
VSC  165,350 37.15 3.19%
VSG  0 1.50 0.00%
WCS  100 121.00 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan