Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
PTS - CTCP Vận Tải & Dịch Vụ Petrolimex Hải Phòng
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
5.40 -0.60 (-10.00%) 6.60 5.40 5.40 - 5.60 1,200 6.50 triệu
Thị giá vốn(tỷ) 33
Giá mở cửa 5.60
Giá tham chiếu 6.00
Biến động 52 tuần 4.70 - 6.90
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 2,620,430
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 1.53%
Beta 0.41
Số cổ phiếu đang lưu hành 5,568,000
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 5.70x
P/E pha loãng 5.70x
P/B 0.37x
EPS cơ bản (12 tháng) 1.053
EPS pha loãng (12 tháng) 1.053
Giá trị sổ sách 16.04
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về PTS
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Kinh doanh vận tải, xăng dầu và các sản phầm hoá dầu - Sửa chữa và đóng mới phương tiện vận tải thủy, sản xuất sản phẩm cơ khí - Xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, thiết bị, hàng hoá khác - Dịch vụ hàng hải và các dịch vụ thương mại…
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BXD  0 8.50 0.00%
CLL  500 27.00 -3.57%
DHL  0 2.80 0.00%
DL1  19,800 36.80 -0.54%
DNL  0 13.00 0.00%
DVC  0 10.20 0.00%
DVP  1,490 64.60 -1.97%
DXP  3,900 11.60 0.00%
GMD  1,789,610 42.00 -2.55%
GSP  18,940 13.55 0.37%
HHG  208,531 3.30 -2.94%
HMH  26,100 12.00 0.00%
HPL  0 6.60 0.00%
HTV  220 16.70 0.00%
MHC  52,270 6.17 -1.12%
MNC  0 4.00 0.00%
NBS  0 40.00 0.00%
PCT  0 8.60 0.00%
PDN  950 89.60 -0.22%
PJC  0 59.10 0.00%
PRC  0 14.40 0.00%
PSC  0 15.90 0.00%
PSP  2,300 5.50 -1.79%
SBC  79,510 17.70 1.14%
STG  26,280 19.50 -1.27%
STS  0 16.80 0.00%
STT  0 10.50 0.00%
TCL  26,900 27.40 -2.14%
TCO  0 12.50 0.00%
TJC  100 8.10 8.00%
TMS  1,370 43.00 -0.81%
VCV  6,000 1.20 -7.69%
VGP  0 21.00 0.00%
VNF  0 55.20 0.00%
VNL  50,010 19.00 1.88%
VNS  31,490 14.10 0.71%
VNT  0 29.90 0.00%
VSC  165,350 37.15 3.19%
VSG  0 1.50 0.00%
WCS  100 121.00 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan