Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
VSC - CTCP Container Việt Nam
Sàn : HOSE
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
37.15 +1.15 (+3.19%) 38.50 33.50 36.00 - 37.50 165,350 6.03 tỷ
Thị giá vốn(tỷ) 1,640
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 36.00
Biến động 52 tuần 51.20 - 73.20
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 3,116,413
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 2.92%
Beta 1.09
Số cổ phiếu đang lưu hành 45,557,142
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 6.50x
P/E pha loãng 6.50x
P/B 1.03x
EPS cơ bản (12 tháng) 5.535
EPS pha loãng (12 tháng) 5.535
Giá trị sổ sách 35.03
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về VSC
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải - Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá - Kinh doanh hàng lâm sản xuất khẩu, kinh doanh kho, bến bãi - Vận tải, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng dự án, hàng quá cảnh ...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BXD  0 8.50 0.00%
CLL  500 27.00 -3.57%
DHL  0 2.80 0.00%
DL1  19,800 36.80 -0.54%
DNL  0 13.00 0.00%
DVC  0 10.20 0.00%
DVP  1,490 64.60 -1.97%
DXP  3,900 11.60 0.00%
GMD  1,789,610 42.00 -2.55%
GSP  18,940 13.55 0.37%
HHG  208,531 3.30 -2.94%
HMH  26,100 12.00 0.00%
HPL  0 6.60 0.00%
HTV  220 16.70 0.00%
MHC  52,270 6.17 -1.12%
MNC  0 4.00 0.00%
NBS  0 40.00 0.00%
PCT  0 8.60 0.00%
PDN  950 89.60 -0.22%
PJC  0 59.10 0.00%
PRC  0 14.40 0.00%
PSC  0 15.90 0.00%
PSP  2,300 5.50 -1.79%
PTS  1,200 5.40 -10.00%
SBC  79,510 17.70 1.14%
STG  26,280 19.50 -1.27%
STS  0 16.80 0.00%
STT  0 10.50 0.00%
TCL  26,900 27.40 -2.14%
TCO  0 12.50 0.00%
TJC  100 8.10 8.00%
TMS  1,370 43.00 -0.81%
VCV  6,000 1.20 -7.69%
VGP  0 21.00 0.00%
VNF  0 55.20 0.00%
VNL  50,010 19.00 1.88%
VNS  31,490 14.10 0.71%
VNT  0 29.90 0.00%
VSG  0 1.50 0.00%
WCS  100 121.00 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan